กองคลังร่วมกิจกรรมปลูกป่า มข. วันเสาร์ 5 ส.ค. 66 เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ. อ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

กองคลังร่วมกิจกรรมปลูกป่า มข.
วันเสาร์ 5 ส.ค. 66 เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ. อ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7
โครงการปลูกป่าเนี่องในโอกาสจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสานสัมพันธ์พี่น้องร้องเพลงปลูกป่าที่มอดินแดง