ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่ โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1555/2567)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *