แจ้งปิดปรับปรุงระบบรับชำระเงิน KKU Payment Hub

แจ้งปิดปรับปรุงระบบรับชำระเงิน KKU Payment Hub
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
เวลา 00.00 น. – 06.00 น.
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทำการปรับปรุงระบบการรับชำระเงินกลาง (KKU Payment Hub)
จึงขอปิดการชำระเงินผ่าน QR Code ในทุกบริการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้