โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองคลังโทรสอบกามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน

โปรดระวังมิจฉาชีพ

แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองคลัง

โทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่มีนโยบาย

โทรติดต่อไปหาประชาชนโดยตรง
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น