ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อดำเนินการต่อไป